HRVATSKI SINDIKAT ŠUMARSTVA NA EUROPSKOM KOMITETU BWI-a

Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum. sudjelovao je od 24. do 26. 10. 2012. god. na Europskom komitetu BWI a  u Varšavi.
Na sastanku je rečeno da u šumarstvu ima malo direktnog zapošljavanja, da ima veliki broj radnika preko agencije i sve češći broj radnika migranata, kao i veliki lanac podizvođača radova.
Napadnuta su radnička prava, te s time i standard radnika u šumarstvu.
Rad u šumarstvu je još uvijek najopasnije zanimanje i  na svakih 10 radnika zaposlenih u šumarstvu dolazi do jedne ozljede na radu.
Istaknut je problem starenja radne snage, preko 50% radnika  je preko 50 godina starosti.
Mladi su najugroženiji jer imaju nesiguran posao (rad na određeno vrijeme). Osobito je naznačeno da zbog niskih cijena drvnih proizvoda nema profitabilnosti u šumarstvu.
Na žalost  u regiji se sve više formiraju žuti sindikati i krajnje je vrijeme da sindikati pokrenu sindikalni pokret.
25. i 26. 10. 2012. god je u sklopu Europskog komiteta održan sastanak na temu: ŠUMARSTVO I DRVNA INDUSTRIJA U EUROPI.
Na sastanku je bilo 90 učesnika iz 43 sindikata i 28 zemalja. Vođeno je više panel diskusija, a najviše zanimanja je pobudila panel diskusija na temu: „Uloga certifikacije šuma u ostvarivanju sindikalnih prava“.
Rečeno je da certifikacija šuma ima značajnu ulogu u ostvarivanju radničkih prava i da je posljednja mjera zaštite socijalnog položaja radnika.
Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum. je izrazio  sumnju da prije obnove certifikacije  Hrvatskih šuma d.o.o. nisu obavljeni razgovori sa radnicima o socijalnom položaju radnika , a što je svakako trebalo učiniti.
Željko Kalauz dipl.inž.šum. također je sudjelovao u jednoj panel diskusiji u kojoj je govorio o problemima u sektoru u Hrvatskoj, kako se sindikati nose s njima, te kakva je suradnja sa ostalim sindikatima.
Prije održavanja Europskog komiteta 22. i 23. 10. 2012. god se održala Europska ženska konferencija, a na kojoj su sudjelovale dopredsjednica Hrvatskog sindikata šumarstva Valerija Vukelić dipl.inž.šum i predsjednica Odbora mladih Hrvatskog sindikata šumarstva Nevena Zrnić dipl.inž.šum.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top