28. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

U lovačkoj kući Brezovica na području UŠP Sisak 04. listopada 2012. godine održana je 28. sjednica Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva. Pored članova Glavnog odbora sjednici su prisustvovali predsjednica Glavnog radničkog vijeća Hrvatskih šuma d.o.o. mr.sc. Željka Šikić dipl.inž.šum. i pravnica  Nezavisnih hrvatskih  sindikata Silvija Kotarac dipl.iur.
Članovi Glavnog odbora izrazili su svoje nezadovoljstvo predloženim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora od strane Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Prihvatili su otpočinjanje pregovora i slijedom stupanja na snagu Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim  tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, donijeli odluku o pokretanju postupka za utvrđivanje reprezentativnost sindikata za kolektivno pregovaranje.
Članovi Glavnog odbora su raspravljali i o prijedlogu Sindikata inženjera i tehničara šumarstva o potpisivanju Sporazuma o suradnji. Zbog zauzimanja različitih stajališta u dosadašnjim aktivnostima te djelovanja suprotnog stavovima HSŠ, pa čak i protiv HSŠ, Glavni odbor je donio odluku o nepotpisivanju Sporazuma sa Sindikatom inženjera i tehničara šumarstva.
Glavni odbor je jednoglasno donio odluku i o održavanju 9. međunarodnih sportskih susreta Hrvatskog sindikata šumarstva od 19. – 23. lipnja 2013. god. u Umagu. Također je na sjednici donijeta i odluka o uplati 500.000,00 kuna u štrajkački fond, te odluka o pokretanju nabavke zastava, zviždaljki, kapa, a sve u svrhu eventualnih prosvjeda.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top