VIJESTI HSŠ

RESTRUKTURIRANJE HŠ d.o.o.
Na žalost, ne možemo Vam pisati ništa novo o restrukturiranju Hrvatskih šuma d.o.o. jer Hrvatski sindikat šumarstva do danas od Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. nije dobio niti sadržajni, niti dinamički plan  restrukturiranja.
Na drugoj sjednici Mirovnog vijeća održanoj 04. 09. 2012. god. na pitanje predsjednika Hrvatskog sindikata šumarstva kada će Sindikati dobiti plan restrukturiranja Hrvatskih šuma d.o.o predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. je odgovorio – NIKADA. Na taj način Uprava ne poštuje Kolektivni ugovor čl. 99. koji kaže: „POSLODAVAC SE OBVEZUJE PRAVODOBNO, a najmanje jednom u tri mjeseca obavijestiti Sindikate o tijeku priprema na izradi plana za restrukturiranje Poslodavca, te njihovom utjecaju na gospodarski i socijalni položaj radnika.“  O tome je Hrvatski sindikat šumarstva pisao Ministru rada i mirovinskog sustava prof.dr.sc. Mirandu Mrsiću.
Na sjednici Glavnog radničkog vijeća održanoj 13. 09. 2012. god u izvješću o restrukturiranju Hrvatskih šuma d.o.o. predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. je rekao da restrukturiranje ne ide očekivanim tempom jer se Uprava ne može dogovoriti sa Sindikatima.
Od restrukturiranja Hrvatskih šuma d.o.o. za sada nam je poznato jedino da se u Direkciji Hrvatskih šuma d.o.o. 21 službe spajaju u 7 sektora. U Hrvatski sindikat šumarstva stižu informacije da pojedinci odabrani od Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. pripremaju novu sistematizaciju i novi Pravilnik o plaćama.
Podsjećamo na obvezu Poslodavca iz čl. 60. „Poslodavac se obvezuje najkasnije do 31. prosinca 2012. god. donijeti novi Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka i Pravilnik o plaćama, te u Povjerenstvo za izradu navedenih pravilnika uključiti predstavnike Sindikata potpisnika ovog ugovora“.
U medijima se sve češće spominje da u Hrvatskim šumama d.o.o. ima viška radnika.
Hrvatski sindikat šumarstva ne prihvaća paušalne i neutemeljene procjene da u Hrvatskim šumama ima viška radnika, dokle god se ne napravi nova sistematizacija.
Hrvatske šume d.o.o. su od početka gospodarske  krize (2008. god) do 31. 08. 2012. god smanjile broj radnika za oko 600. Samo u 2012. god. broj radnika u odnosu na 2011. god. je za sada smanjen za oko 200, a da je Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. prihvatila prijedlog Hrvatskog sindikata šumarstva o zbrinjavanju radnika sa umanjenom radnom sposobnošću broj radnika u Hrvatskim šumama d.o.o.   u 2012. god. se mogao smanjiti i za preko 500. Zar, stvarno netko može reći da u Hrvatskim šumama d.o.o. ima viška, a 40% sječe i izrade drvnih sortimenata u Hrvatskim šumama d.o.o. se radi vanjskom uslugom, 60% privlačenja drvnih sortimenata na pomoćno stovarište, te 85% prijevoz trupaca rade vanjske usluge. Dakle, prostora za zapošljavanje u Hrvatskim šumama d.o.o. još ima, a pogotovo i zbog toga što Hrvatske šume d.o.o. još uvijek ne sijeku prirast (etat oko 5 mil. m3., a  prirast  oko 8 mil. m3). Isto tako, dokle god u Hrvatskim šumama d.o.o. radi oko 1000 radnika preko agencije ne može se govoriti o višku radnika.

 

N O R M E
Novi Pravilnik o normama i normativima Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb kojeg je nakon provedenog savjetovanja s Glavnim radničkim vijećem Hrvatskih šuma d.o.o. Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. donijela, stupio je na snagu 01. 08. 2012. god.
Glavno radničko vijeće je na svojoj 12. sjednici održanoj 23. travnja 2012. god dalo negativno mišljenje na predloženi Pravilnik. Budući se istim Pravilnikom znatno povećavaju norme na sjeći, izradi, te izvozu drvnih sortimenata, a time dolazi do smanjivanja plaća radnika, a isto tako  je za očekivati da će doći do povećanog broja profesionalnih oboljenja Hrvatski sindikat šumarstva je pisao BWI-u, ministru rada i mirovinskog sustava, nacionalnom vijeću za zaštitu na radu.
Ovdje želimo upozoriti sve radnike koji rade u normi da koriste prava iz novog Pravilnika, odnosno da inzistiraju na primjeni dijela članka 8. „Radniku prije početka rada mora biti priopćeno da li će rad biti plaćen po učinku ili po normi, kao i priopćena norma, kao i članka 14. „Ako se u tijeku rada na nekom radilištu ustanovi da više od 50% radnika izvršava određenu individualnu normu ispod 90% ili iznad 125% mora se preispitati ispravnost norme. Prosudbu i prijedlog o potrebi ispravke iz stavka 1. ovog članka donosi upravitelj šumarije odnosno radne jedinice. Izmjena normi i normativa radi se po postupku iz članka 10. ovog Pravilnika. Ukoliko dođe do ispravka norme, ista se primjenjuje, a individualni učinak određuje visinu plaće. Pojedinačna izvršenja norme mogu biti prebačena do 150%. Izvršenja preko 150% neće se priznavati za obračun plaće radnika“.
U slučaju da se u Vašim šumarijama ta dva članka ne primjenjuju, molimo Vas pišite u Hrvatski sindikat šumarstva. Također Vas molimo da u Hrvatski sindikat šumarstva dostavite podatke o visini starih normi, visini normi po novom Pravilniku, te izvršenje po novim normama, kako bi Hrvatski sindikat šumarstva  mogao u slučaju velikog povećanja normi poduzeti odgovarajuće radnje.

 

VLADA RH  POVUKLA ZAKLJUČAK

Vlada RH je na sjednici održanoj 02. kolovoza 2012,. God. donijela Zaključak kojim zadužuje nadzorna i upravna tijela trgovačkih društava koja su u natpolovičnom vlasništvu RH da pokrenu pregovore o izmjenama, odnosno dopunama važećih Kolektivnih ugovora s ciljem usklađivanja materijalnih prava radnika s materijalnim pravima državnih službenika  i namještenika, ugovorenih Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, te njegovim Dodatkom zaključenim 02. kolovoza 2012. god. Navedenim Dodatkom državni službenici su se odrekli božićnice za 2012. god, regresa i božićnice za 2013. god, te su smanjene jubilarne nagrade i putni troškovi. Nakon reagiranja pet sindikalnih središnjica da je Vlada donijela nezakoniti Zaključak, odnosno da je to direktno miješanje Vlade RH u kolektivno pregovaranje Vlada RH je na svojoj sjednici održanoj 20. rujna 2012. god. povukla sporni zaključak. Prema tome, socijalni partneri u Hrvatskim šumama d.o.o. ne moraju pokretati pregovore o izmjenama Kolektivnog ugovora, te će  na temelju Sporazuma potpisanog (20. travnja 2012. god.) između Hrvatskih šuma d.o.o. i Sindikata radnicima Hrvatskih šuma d.o.o. za blagdan Božić  biti isplaćena tzv. božićnica u visini 1.000,00  kn,(400,00 kn dar u naravi  i 600,00 kn u novcu).

 


SINDIKALNI ZBOR U PODRUŽNICI ŠUMARIJE ŽUPANJA 

Prema članku 116. Kolektivnog ugovora Sindikalna podružnica šumarije Županja održala je 21.09. 2012. god. Sindikalni zbor. Sindikalnom zboru je prisustvovao i predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum. Nakon pozdravnih riječi povjerenice Biserke Zorić predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je upoznao nazočne o tijeku restrukturiranja  Hrvatskih šuma d.o.o., te o novom Pravilniku o normama. Članovi Hrvatskog sindikata šumarstva su se najviše žalili na nepoštivanje Kolektivnog ugovora u dijelu odrade kišnih dana, uzimanje kišnih dana od godišnjeg odmora, zahtijevanja od radnika kojima je utvrđena invalidnost da izvršavaju norme. Također je bilo pritužbi i na visinu novih normi, kao i to da prije ulaska na novo radilište radnicima nije priopćena norma, odnosno da li će rad biti plaćen po učinku ili normi. Vjerujemo da istih ili sličnih problema ima i u Vašim podružnicama. Stoga Vas molimo da o svim nepravilnostima pišete u Hrvatski sindikat šumarstva.

 

PISMO MINISTRU

Zbog nedostatka socijalnog dijaloga između socijalnih partnera u Hrvatskim šumama d.o.o., Hrvatski sindikat šumarstva je pisao  ministru rada i mirovinskog sustava prof.dr.sc. Mirandu Mrsiću. Osim ukazivanja na nedostatak socijalnog dijaloga  Hrvatski sindikat šumarstva u pismu ukazuje i na moguće nesagledive posljedice kako za Hrvatske šume d.o.o., tako i za domaću drvnu industriju u slučaju otkazivanja Kolektivnog ugovora od strane Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Pismo možete pročitati na web stranici Hrvatskog sindikata šumarstva.

 

PRAVNA ZAŠTITA

Zbog učestalih upita od strane članova Hrvatskog sindikata šumarstva za pravnom zaštitom ovim putem podsjećamo sve članove Hrvatskog sindikata šumarstva da putem regionalnih ureda Nezavisnih hrvatskih sindikata imaju besplatnu pravnu zaštitu.

  ■ URED OSIJEK     pravnica: Silvija Kotarac dipl.iur. , tel: 031 / 215 075

  ■ URED ZAGREB    pravnik: Domagoj Rebić dipl.iur., tel:  01 / 4571 140

  ■ URED RIJEKA     pravnica: Nataša Malnar-Đukić dipl.iur., tel: 051 / 212 455

  ■ URED SPLIT       pravnica: Jelka Kljaković-Gašpić dipl.iur., tel: 021 / 482 985

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top