IN MEMORIAM

Dana 19. rujna 2012. godine zauvijek nas je napustio kolega i prijatelj Stjepan Šabarić dipl.inž. šumarstva. Bio je jedan od osnivača Hrvatskog sindikata šumarstva i  obavijest o smrti smo primili s tugom i nevjericom.
Kolega Stjepan je rođen 21 prosinca 1952. godine u Virovitici. Osnovnu školu i gimnaziju završava u Virovitici. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 21. prosinca 1977. god. Svoj radni vijek započinje kao pripravnik u PJ Šumarstva i drvne industrije Bjelovar 8. siječnja 1979. godine gdje nakon pripravničkog staža nastavlja raditi na poslovima uređivanja do 31. prosinca 1980. god. Formiranjem šumskog gospodarstva „Mojica Birta“ Bjelovar od 01. siječnja 1981. god. u Bjelovaru radi kao taksator i samostalni taksator do 30. rujna  1985. god, a do 31. prosinca 1990 god. radi kao tehnolog uzgoja i zaštite šuma u Šumariji Virovitica. Formiranjem Hrvatskih šuma radio je do 15. ožujka  kao revirnik u Šumariji Virovitica. Od 16. ožujka 1993. god. do 30. lipnja 2000. god radi kao upravitelj Šumarije Pitomača. Od 01. srpnja 2000. god. do svoje prerane smrti radi u šumariji Kloštar Podravski kao revirnik.
Bio je u jednom mandatu član Upravnog odbora Hrvatskih šuma. Glavni sindikalni povjerenik Hrvatskog sindikata šumarstva za Upravu šuma Koprivnica i član Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva u dva mandata.

Bio je istinski kolega i prijatelj, slovio je za srdačna, jednostavna i nadasve draga čovjeka.
Svima koji smo te poznavali, ostat ćeš u sjećanju.
Hvala ti za naša sindikalna druženja.

Dragi Stjepane, neka ti je laka Hrvatska zemlja.

PREDSJEDNIK HSŠ

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top