MIRENJE NIJE USPJELO

Hrvatske šume d.o.o. su 20. 08. 2012. godine uputile Gospodarsko-socijalnom vijeću zahtjev za pokretanje postupka mirenja. U zahtjevu su kao razlog pokretanja mirenja naveli Kolektivni spor u svezi s člankom 13. Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.
Unatoč tome što su smatrali da nije niti došlo do spora Sindikati su pristali na postupak mirenja.
Članovi Mirovnog vijeća ispred Hrvatskih šuma d.o.o. su bili predsjednik Uprave mr.sc.Ivan Pavelić dipl.inž., te članovi Uprave Mr.sc. Marija Vekić i Ivan Ištok dipl.inž.šum.
Sindikate su predstavljali predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum. predsjednik Sindikata zaposlenih u šumarstvu Željko Cutvarić i predsjednik Sindikata inženjera i tehničara šumarstva Tomislav Užarević dipl.inž.šum. Miritelj sa liste miritelja Gospodarsko socijalnog vijeća je bio Viktor Gotovac dipl.iur.
Tijekom trajanja postupka mirenja stranke nisu odustajale od svojih zahtjeva, pa je tako Hrvatski sindikat šumarstva i dalje inzistirao da Poslodavac prije izrade prijedloga kriterija za pojedini program zbrinjavanja definira unutarnju organizaciju, te opis poslova za svaku organizacionu jedinicu, opis i popis radnih mjesta, dok je Poslodavac i nadalje odbijao dati podatak da li je uopće utvrdio višak radnika, odnosno podatak  o postojanju nove sistematizacije. Slijedom toga nakon dva održana sastanka miritelj je konstatirao da mirenje nije uspjelo.
U međuvremenu Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. je uputila prijedlog Sindikatima za pokretanje pregovora o izmjeni odredbe članka 13. Kolektivnog ugovora. Time su potvrdili stav Hrvatskog sindikata šumarstva da do spora nije niti došlo jer pregovor o izmjeni ili dopuni čl. 13. nisu nikada niti otpočeli.
Hrvatski sindikat šumarstva je čvrst u svojim stavovima, jer je životno logično da bi se radio program zbrinjavanja viška radnika, Poslodavac mora prvo  utvrditi da li ima viška radnika, a da bi utvrdio da li ima viška mora napraviti novu sistematizaciju.
Poslodavac je na kolegiju Hrvatskih šuma d.o.o. održanom 24. 08. 2012. god. najavio u Direkciji umjesto 21 službe formiranje 7 sektora. Pokrenuo je izmjene sistematizacije na način da predlaže ukidanje tri pravna odjela. Postavljamo pitanje što je sljedeće (savjetnici, pomoćnici, zamjenici..…)'???
Postoji bojazan kada bi se utvrdili kriteriji za izradu programa zbrinjavanja da bi Poslodavac svakih 30 – tak dana izlazio sa programima zbrinjavanja viška radnika.
Zato Hrvatski sindikat šumarstva prvo traži novu unutarnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta.
Isto tako za istaknuti je da Poslodavac ne izvršava svoju obvezu iz članka 99. Kolektivnog ugovora, a to je da se obvezuje pravodobno, a najmanje jednom u tri mjeseca obavijestiti Sindikate o tijeku priprema na izradi plana za restrukturiranje Poslodavca te njihovom utjecaju na gospodarski i socijalni položaj radnika.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top