27. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

U lovačkoj kući Brezovica na području UŠP Sisak  30. kolovoza 2012. god. održana je 27. sjednica Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva. Pored članova Glavnog odbora sjednici su prisustvovali i članovi Statutarne komisije, predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva, te predsjednica Glavnog radničkog vijeća  mr.sc.Željka Šikić dipl.inž.šum.
Nakon usvajanja Zapisnika sa 26. sjednice predsjednica Glavnog radničkog vijeća je ukratko iznijela nekoliko informacija sa kolegija Hrvatskih šuma d.o.o. koji je održan 24. 08. 2012. god.
Hrvatske šume d.o.o. su za  prvih šest mjeseci 2012. god. ostvarile dobit od 2,38 mil.kn što je lošije u odnosu na isti period 2011. god (11,8 mil kn). Povećana je kreditna zaduženost. U organizacijskim promjenama, najavljeno je u Direkciji spajanje pojedinih službi u sektore, tako da bi bilo ukupno 7 sektora. Najavljen je novi Pravilnik o sistematizaciji, a kojim bi se ukidali neki odjeli.
Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je upoznao članove Glavnog odbora sa sastanka Mirovnog vijeća održanog 24. 08. 2012. god. Hrvatske šume su 20. 08. 2012. god. poslale Gospodarsko socijalnom vijeću zahtjev za pokretanje postupka mirenja. U zahtjevu su naveli da je razlog za pokretanje postupka mirenja Kolektivni spor u svezi s člankom 13. Kolektivnog ugovora. Hrvatski sindikat šumarstva smatra da do spora nije ni došlo budući se pregovori oko čl. 13. Kolektivnog ugovora nisu ni vodili. Predsjednik  Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. je iznio da ukoliko Sindikati ne potpišu Sporazum o načinu provedbe članka 13. Kolektivnog ugovora  koji im je ponuđen ići će se ka otkazivanju Kolektivnog ugovora.
Mirenje se nastavlja u utorak 04. 09. 2012. god.
Članovi Glavnog odbora su upoznati o pokretanju pregovora od strane Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o., a koja je inicirana sukladno  zaključku Vlade RH od 02. kolovoza 2012. god.
Navedenim zaključkom Vlada RH zadužuje Uprave i nadzorna tijela trgovačkih društava u natpolovičnom vlasništvu RH da u roku 30 dana pokrenu pregovore o izmjenama, odnosno dopunama važećih Kolektivnih ugovora s ciljem usklađivanja materijalnih prava radnika s materijalnim pravima državnih službenika i namještenika.
Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum. je rekao da će Hrvatski sindikat šumarstva tražiti od Hrvatskih šuma d.o.o. da se pregovori mogu voditi temeljem odredbi važećeg Kolektivnog ugovora za radnike u Hrvatskim šumama d.o.o. Zakona o radu, te Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za Kolektivno pregovaranje.
Na sjednici je prema Pravilniku o  dodjeli pomoći članovima Hrvatskog sindikata šumarstva i njihovim obiteljima dodijeljeno ukupno 34.000,00 kn pomoći. Na žalost od 26. sjednice koja je održana 13. 06. 2012. god umrlo je ukupno šest članova Hrvatskog sindikata šumarstva. Prema istom Pravilniku članovima  njihovih obitelji je dodijeljena pomoć od 2.000,00 kn.
Na kraju je predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva zahvalio glavnim povjerenicima na novim  pristupnicama, te ih je zamolio da redovito informiraju članove o aktivnostima Hrvatskog sindikata šumarstva, odnosno da sve dopise koje dobivaju od Hrvatskog sindikata šumarstva prosljeđuju povjerenicima podružnica, a oni članovima.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top