ZAKON O REPREZENTATIVNOSTI

U Narodnim novinama broj 82 objavljen Zakon o reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje kojeg je Hrvatski sabor donio na svojoj sjednici održanoj 13. srpnja 2012.god.

Ovim Zakonom su,  između ostalog,  u članku 8. definirani i kriteriji reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje, pa tako isti u st. 1. i 2. utvrđuje:

1) Ako na području, odnosno razini za koju se pregovara o sklapanju kolektivnog ugovora djeluje više sindikata (u Hrvatskim šumama d.o.o. djeluju tri sindikata ), a isti ne postignu pisani sporazum o sastavu pregovaračkog odbora, svaki sindikat, poslodavac odnosno udruga poslodavaca može pred Povjerenstvom za utvrđivanje reprezentativnosti pokrenuti postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata.

2) U postupku utvrđivanja reprezentativnosti sindikata iz st. 1. ovoga članka, reprezentativnim sindikatom smatra se sindikat koji kod poslodavca ili na području, odnosno razini za koje se sklapa kolektivni ugovor ima najmanje 20 % radnika članova od ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika zaposlenih kod poslodavca.

Slijedom navedenog, a na temelju sadašnjeg broja članova sindikata koji djeluju u Hrvatskim šumama, jedini reprezentativni sindikat za kolektivno pregovaranje je Hrvatski sindikat šumarstva.

Kako je osnovni zadatak svakog sindikata te osnovni razlog zašto se radnici učlanjuju u sindikat upravo kolektivno pregovaranje, za istaći je da,  a prema navedenom zakonu, u HŠ d.o.o. tijekom slijedećih pregovora pravo pregovaranja ima jedino Hrvatski sindikat šumarstva, a koji broji ukupno 6 600 članova.

Ponosni na ovu činjenicu, smatramo kako ista govori o iskrenom i predanom radu svih ljudi koji se bave sindikalnim radom, bilo posredno bilo neposredno, i stoga želimo zahvaliti svim našim članovima.

Također, u svrhu daljnjeg jačanja pregovaračke snage Hrvatskog sindikata šumarstva, želimo pozvati kako one koji do danas nisu uopće prepoznali važnost sindikata tako i one koji su učlanjeni u druge sindikate, da preispitaju svoje izbore, budući je svrha svakog sindikata upravo kolektivno pregovaranje pa samim time sindikati koji neće imati navedeno pravo pregovaranja neće imati niti priliku da ostvare prava svojih članova.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top