VIJESTI lipanj 2012. br. 132.

R E G R E S
Temeljem članka 74. Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o., te Sporazuma između  Hrvatskih šuma d.o.o. i Sindikata od  20. travnja 2012. godine Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. donijela je Odluku o isplati regresa za 2012. god. u dva dijela na način:
prvi dio u iznosu od 900,00 kn neto, počevši od 13. lipnja 2012. god.;
drugi dio u iznosu od 3.000,00 kn bruto u razdoblju od 02. do 06. srpnja 2012. god

 

RESTRUKTURIRANJE HŠ d.o.o.
U ova krizna vremena mnogi se poslodavci susreću s gospodarskim teškoćama uslijed čega je nužno restrukturiranje, reorganizacija i smanjivanje troškova proizvodnje.
Iako Hrvatske šume d.o.o. već dugi niz godina posluju pozitivno (zadnjih pet godina 159. mil. kn dobiti) Vlada RH je dala zadatak Upravi Hrvatskih šuma d.o.o. da provede restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o.   Socijalni partneri u Hrvatskim šumama d.o.o. su na temu restrukturiranja od veljače održali već 4 sastanka. Još uvijek smo na početnim pozicijama.
Uprava Hrvatskih šuma  d.o.o. uporno od Sindikata traži da se utvrde kriteriji za izradu programa zbrinjavanja viška radnika. Glavni odbor Hrvatskog sindikata šumarstva je na svojoj 26. sjednici održanoj 12. 06. 2012. god. donio zaključak da se kriteriji utvrde u skladu s čl. 13. Kolektivnog ugovora i to posebno za svaki pojedinačni program zbrinjavanja viška radnika koji će biti donesen u skladu s čl. 12. Kolektivnog ugovora. Razgovarali smo i sa ljudima kojima je to struka i svi se slažu s nama da se prvo treba postaviti organizacija  i sistematizacija. Ako sistematizacija pokaže da ima viška ljudi onda se radi program zbrinjavanja koji mora sadržavati kriterije. Na sastanku u Ministarstvu pomoćnik ministra poljoprivrede nas je optužio da opstruiramo Upravu Hrvatskih šuma d.o.o. Isto smo čuli i od predsjednika Uprave. Na sastanku održanom 15. 06. 2012. god predsjednik Uprave  nas je optužio da dovodimo u pitanje opstojnost Hrvatskih šuma d.o.o. (kao da Sindikati donose poslovne odluke koje utječu na rezultat Hrvatskih šuma d.o.o.). Na istom sastanku pokazali smo dobru volju i predložili Upravi Hrvatskih šuma da potpišemo Sporazum kojim će se utvrditi da nakon što se donese sistematizacija i utvrdi  eventualni višak radnika u roku 45 dana se moraju utvrditi kriteriji. Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. ni na to nije pristala i postavlja pitanje što ako i nakon potpisanog Sporazuma Sindikati ne pristanu na kriterije. Očito da u ovom procesu restrukturiranja nema povjerenja između socijalnih partnera. Predložili smo da se u slučaju eventualnog viška radnika uzmu kriteriji iz ZOR-a čl. 107. (trajanje radnog odnosa, starost, invalidnost, obveze uzdržavanja koje terete radnika.) S obzirom da u Hrvatskim šumama d.o.o. trenutno nema ocjenjivanja radnika Hrvatski sindikat šumarstva ne pristaje na od strane Uprave ranije predloženi kriterij ocjenjivanja radnika. Postavlja se pitanje na temelju kojeg razdoblja proteklog rada će se raditi ocjenjivanje, tko će odrediti kriterije za ocjenjivanje, ili će to bit maska i forma za rješavanje onih koje novi šef (direktor sektora) ne želi, a to može uzrokovati niz sudskih sporova koje će u konačnici platiti Hrvatske šuma d.o.o.

 

S E M I N A R I
U trećem i četvrtom mjesecu 2012. god. prema Odluci Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva održali su se seminari za povjerenike podružnica, a na temu „NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR“ Bili su to jednodnevni seminari, a održali su se po 2 – 3 uprave zajedno, a što se pokazalo uspješnijim  jer je sa manjim grupama bolje raditi, a i povjerenici su bili aktivniji. Povjerenici podružnica njih 152 su se upoznali sa izmjenama Kolektivnog ugovora, a i podsjetili na članke  Kolektivnog ugovora koji se nisu mijenjali. Predavač na svim seminarima je bila pravnica iz Nezavisnih hrvatskih sindikata - ured  Osijek Silvija Kotarac dipl.iur.SOCIJALNO VIJEĆE ZA SEKTOR ŠUMARSTVO I DRVNU INDUSTRIJU
Na 7. sjednici Socijalnog vijeća za sektor šumarstvo i drvnu industriju održanoj 23. svibnja 2012. god za predsjednika vijeća je jednoglasno izabran Željko Kalauz dipl.inž.šum. predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva. Vijeće je inače sastavljeno od predstavnika  sindikata, udruga poslodavca, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i Hrvatskih šuma d.o.o. i ima ukupno 9 članova. Putem Socijalnog vijeća socijalni partneri moraju dati maksimalni doprinos u podizanju razine materijalne i socijalne sigurnosti radnika. Jedan od poslova vijeća je da prati proces restrukturiranja i repozicioniranja gospodarskih subjekata u sektoru šumarstva i drvne industrije, posebice vodeći računa o mogućim socijalnim posljedicama.

 

Važne vijesti:

ZAKON O REPREZENTATIVNOSTI ZA KOLEKTIVNO PREGOVARANJE 

Vlada je na svojoj 30. sjednici, održanoj 06. lipnja 2012. god. prihvatila Zakon o reprezentativnosti i isti je proslijedila u Sabor. Ako Sabor prihvati predloženi Zakon neki od Sindikata u Hrvatskim šumama d.o.o. neće biti reprezentativni i neće moći kolektivno pregovarati.


PISMO BWI-a MINISTARSTVIMA

Na temelju dopisa predsjednika Hrvatskog sindikata šumarstva Željka Kalauz dipl.inž.šum., a u svezi najavljenog podizanja normi generalni tajnik BWI-a Ambert Yuson je pisao ministru poljoprivrede Tihomiru Jakovini, ministru rada i mirovinskog sustava prof.dr.sc. Mirandu Mrsiću i predsjednici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu prim.dr.sc. Mariji Zavalić. Isto pismo  je sastavni dio ovih vijesti.


POVJERENSTVO ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA

Zajedničko povjerenstvo za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 31. svibnja 2012. god. za predsjednika je izabralo Željka Kalauz dipl.inž.šum. Ovim putem pozivamo sve članove Hrvatskog sindikata šumarstva da svoja pitanja za tumačenje Kolektivnog ugovora šalju u HRVATSKI SINDIKAT ŠUMARSTVA, Trg kralja Petra Krešimira IV.br. 2, 10 000 ZAGREB.

 

POMOĆI

Glavni odbor Hrvatskog sindikata šumarstva je na temelju Pravilnika o dodjeli pomoći članovima Hrvatskog sindikata šumarstva do sada u 2012. godini dodijelio ukupno 52.784,00 kn.  U 2012. godini nažalost je preminulo 8 članova Hrvatskog sindikata šumarstva, od toga 2 na radnom mjestu nesretnim slučajem. Prema Pravilniku o dodjeli pomoći obiteljima preminulih članova se dodjeljuje 2.000,00 kn.

 

OTKAZAN PUT U RUMUNJSKU

Glavni odbor Hrvatskog sindikata šumarstva na svojoj 26. sjednici otkazao je put u Rumunjsku na CONSILVA CUP, a zbog situacije i najavljenog restrukturiranja Hrvatskih šuma d.o.o. Poštovani članovi Hrvatskog sindikata šumarstva, u proteklom periodu sve naše aktivnosti bile su usmjerene na restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o, primjenu Kolektivnog ugovora (isplatu uskrsnice, regresa…) sindikalnih borbi protiv povećanja normi. Nismo zaboravili ni naše članove iz sindikalne podružnice galanterija Vrbovsko, koja je iznajmljena novom poduzeću uz obvezu da će Poslodavac primjenjivati Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.
Period koji dolazi stavlja nas pred nove izazove. U središtu pozornosti je restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o. i novi Zakon o šumama koji će definirati budućnost Hrvatskih šuma d.o.o.
Istina je najmoćnije oružje Sindikata, pa Vas stoga molimo ne nasjedajte na pokušaje pojedinaca da šire neistine o procesu restrukturiranja Hrvatskih šuma d.o.o.

Ljeto je pred nama. Dio naših članova je već na zasluženom godišnjem odmoru, a drugi se polako pripremaju. Svi su zaslužili nakon teškog rada u šumarstvu, uživati u svom godišnjem odmoru.
Hrvatski sindikat šumarstva svim svojim članovima želi da za vrijeme godišnjeg odmora zaborave sve brige i probleme, te da se prije svega dobro odmore!

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top