FIONA MURIE U POSJETI HSŠ

Fiona Murie direktorica zaštite zdravlja i sigurnosti u BWI (Building and Wood Worker's International) 16. svibnja 2012. god je u uredu Hrvatskog sindikata šumarstva održala  sastanak sa predsjednikom Hrvatskog sindikata šumarstva Željkom Kalauz.
U razgovoru Murie se posebno zanimala za nivo socijalnog dijaloga u Hrvatskim šumama d.o.o., kao i zdravlju sigurnosti i zaštiti na radu.
Naročito se zauzimala da li se primjenjuju odrednice iz Kolektivnog ugovora.
Razgovaralo se o dopisu koji je predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva uputio prema uredu BWI  u Ženevu, a povodom Prijedloga novog Pravilnika o normama od strane Uprave Hrvatski šuma d.o.o., a čijim donošenjem bi se povećale norme na sjeći i izradi drvnih sortimenata čak i do 40%.
Fiona Murie je dala punu podršku Hrvatskom sindikatu šumarstva u nastojanju da se norme ne povećavaju jer povećanje normi će se odraziti na zaštitu na radu odnosno ugroziti će sigurnost radnika, a značajno će se smanjiti i plaće radnika.
U znak podrške Hrvatskom sindikatu šumarstva BWI će poslati dopis ministru rada i mirovinskog sustava Mirandu Mrsiću, a o svemu će se obavijestiti i vijeće FSC-a. (Ž.K.)

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top