NASTAVLJENI SEMINARI ZA POVJERENIKE PODRUŽNICA

U četvrtak (12. 04. 2012. god.)  i  petak (13.04.2012. god.) u organizaciji Hrvatskog sindikata šumarstva nastavljeni su seminari za povjerenike podružnica.
12. 04. 2012. god. u lovačkoj kući Muljava (UŠP Karlovac) seminar je održan za povjerenike podružnica iz UŠP: Karlovac, Delnice i Ogulin, a u lovačkoj kući Đurđevački Pesci 13. 04. 2012. god. sastali su se povjerenici podružnica iz UŠP: Koprivnice, Zagreba, te povjerenik iz Direkcije i šumarije Ivanska.
I na ovim seminarima predavač je bila pravnica iz Nezavisnih hrvatskih sindikata, regionalni ured Osijek Silvija Kotarac dipl.iur.
Na održanim seminarima povjerenici su iskazali veliku zainteresiranost i time opravdali odluku Glavnog odbora da se seminari održavaju u manjim grupama, jer rad u manjim grupama je efikasniji.
Seminari se nastavljaju u četvrtak i petak, kada će biti održani za povjerenike podružnica iz UŠP Split, Senj, Buzet, Sisak i Gospić. 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top