SASTANAK U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

U petak 06. 04. 2012. godine u Ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva  rada i mirovinskog sustava sa predstavnicima Sindikata koji djeluju u Hrvatskim šumama d.o.o.
Na sastanku su bili prisutni:
1.    Tihomir Jakovina, ministar poljoprivrede
2.    Goran Rubin, pomoćnik ministra poljoprivrede
3.    Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskog sustava
4.    Marko Krištof, pomoćnik ministra rada i mirovinskog sustava
5.    Krešimir Sever, predsjednik NHS-a
6.    Željko Kalauz, predsjednik HSŠ
7.    Željko Cutvarić, predsjednik SZUŠBJ
8.    Tomislav Užarević, predsjednik SITŠ-a

Sastanak je održan na zahtjev Nezavisnih hrvatskih sindikata, a zatražen je sa ministrom rada i mirovinskog sustava gosp. Mirandom Mrsićem. Sastanku su trebali prisustvovati samo predstavnici Hrvatskog sindikata šumarstva i predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Međutim, ministar poljoprivrede gosp. Jakovina pozvao je sva tri sindikata. Tema je bila restrukturiranje.  U uvodu je ministar Jakovina obrazložio razloge sastanka. Rekao je da Hrvatske šume d.o.o. nisu s obzirom na visinu  prihoda u 2011. god. ostvarile značajniju dobit, te da Hrvatske šume d.o.o. treba restrukturirati.
Krešimir Sever predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata je u svom izlaganju rekao da način socijalnog dijaloga od strane predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. za sindikate nije prihvatljiv iz razloga što su se predsjednicima Sindikata na sastanku održanom 26.03. 2012. god. ponudile na potpis izjave o poslovnoj tajni. Nezavisni hrvatski sindikati o tome su namjeravali obavijestiti Međunarodnu organizaciju rada, Europsku komisiju, a i medije u RH. Sa predsjednikom Hrvatskog sindikata šumarstva dogovoreno da se o tom problemu prvo zatraži razgovor kod ministra rada i mirovinskog sustava.
Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva se složio da Hrvatske šume d.o.o. treba restrukturirati jer cilj restrukturiranja je efikasnije poduzeće. Isto tako Hrvatski sindikat šumarstva ne može prihvatiti da se eventualni višak rješava  u 3-4  mjeseca, već 3-5 godina. Hrvatski sindikat šumarstva je predložio  način smanjenja broja zaposlenih do kraja godine za  500- 550 radnika, a bez socijalnih nemira. Ponovno je zatraženo da Uprava Hrvatskih šuma donese odluku o poticajnim otpremninama. Na upit kuda idu Hrvatske šume, ministar Jakovina je odgovorio da prodaje šuma, a i koncesije neće biti, kao ni privatizacije Hrvatskih šuma d.o.o.
Na kraju je zaključeno da će ministar Jakovina zatražiti od predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. da u skoro vrijeme sazove sindikate kako bi se nastavili razgovori o restrukturiranju Hrvatskih šuma d.o.o.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top