25. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

U lovačkoj kući Brezovica (UŠP Sisak) 03. travnja 2012. god. održana je 25. sjednica Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva. Pored članova Glavnog odbora sjednici je prisustvovala i predsjednica Glavnog radničkog vijeća mr.sc. Željka Šikić dipl.inž.šum.

Glavni odbor je donio nekoliko odluka važnih za rad sindikata:
Prihvaća se prijedlog Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. o načinu isplate regresa i božićnice u 2012. godini.
- REGRES – 900,00 kn neto i 3.000,00 kn bruto
- BOŽIĆNICA 1.000,00 kn (600,00 kn u novcu + 400,00 dar u naravi)
- Zbog najave Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.   o  pokretanju reorganizacije Hrvatskih šuma d.o.o., donošenja nove sistematizacije, te utvrđivanja viška radnika u pojedinim organizacijskim dijelovima Hrvatskih šuma d.o.o. Glavni odbor je otkazao održavanje sportskih susreta u 2012. godini.
Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum. je upoznao članove Glavnog odbora o sastanku sa Upravom Hrvatskih šuma održanim 26. 03. 2012. godine kada je sindikatima ponuđena na potpis izjava da podaci koje je Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. iznijela na tom sastanku predstavljaju  poslovnu tajnu i da su predsjednici  Sindikata upozoreni na čuvanje poslovne tajne. Predmetnu izjavu predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum. odbio je potpisati.
Glavni odbor je prihvatio sadržaj Sporazuma o suradnji sa Sindikatom zaposlenih u šumarstvu Bjelovar. Sporazum će se potpisati u svrhu zaštite prava svih članova Hrvatskog sindikata šumarstva i Sindikata zaposlenih u šumarstvu Bjelovar, a zbog najavljenih postupanja Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. u smislu reorganizacije, nove sistematizacije te utvrđivanja viška radnika.
Na sjednici je prema Pravilniku o dodjeli pomoći članovima Hrvatskog sindikata šumarstva dodijeljeno 7.000,00 kn pomoći.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top