HRVATSKI SINDIKAT ŠUMARSTVA

Poštovani,

Dobro došli na web stranicu Hrvatskog sindikata šumarstva!

Naša želja i namjera je da predstavimo Sindikat i damo kvalitetne i blagovremene informacije prije svega članovima Sindikata, sindikalnim povjerenicima, sindikalnim partnerima, o svojim aktivnostima na području promicanja kolektivnog pregovaranja, zaštite prava naših članova, socijalnog dijaloga, kao i ostaloj ponudi sindikata. Naš sindikat danas može odgovoriti svim, još uvijek aktualnim problemima koji se događaju i događat će se na sindikalnoj sceni Hrvatske, te u djelatnosti šumarstva. Nažalost, još uvijek dobar dio radnika, članova Sindikata, smatra da je Sindikat netko drugi, a ne oni kao njegovi članovi.

Dio članstva i dalje smatra da se netko drugi mora za njih boriti i izboriti, da oni nisu dužni ništa poduzeti, osim napada na sindikalnog povjerenika, ukoliko ocjene da nije dovoljno učinio. Ipak treba upamtiti da je u zajedničkom radu šansa našeg uspjeha. I zato, pišite nam, zovite nas telefonom, posjetite nas, šaljite nam svoja pitanja. Vjerojatno na sve nemamo odgovor, ali imamo volju pomoći, informirati ili barem saslušati,

 

O nama


Hrvatski sindikat šumarstva (skraćeni naziv HSŠ) utemeljili smo na osnivačkoj Skupštini održanoj 22.11.1990. god. U Zagrebu.

U međunarodnom komuniciranju HSŠ koristi naziv CROATIAN FORESTRY UNION.
Najviše tijelo HSŠ je Skupština, koju čine birani članovi u svim organizacijskim dijelovima.
Izvršno tijelo Skupštine je Glavni odbor, kojeg čine glavni glavni sindikalni povjerenici iz UŠP i Direkcije HŠ d.o.o., predsjednik i dopredsjednik sindikata.
Organizacijski dijelovi HSŠ-a su sindikalne podružnice.
Ukupno je konstituirana 204 podružnica.
Temeljne odrednice rada i djelovanja sindikata određene su Statutom HSŠ.

 

Foto galerija

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top